Generalforsamling

Generalforsamling:


Aarsegnens Jagtforening afholder hvert år i februar måned generalforsamling. Foreningens vedtægter kan hentes her.Bestyrelse:

fremgår af menupunktet "Bestyrelse" under kontaktSuppleanter:

Anni Marie Haslev

Jesper KvitsauForenings Revisorer:


  • Kirsten Conrad
  • Børge Andersen (suppleant)